Guang Zheng's homepage

Lidar workgroup @ Nanjing University


COURSES:

1. C++ programming

 

2.Lidar remote sensing

 

Instructor: Zheng, Guang

Office: Kunshan building B414

Office phone: 025-89681031

Email: zhengguang@nju.edu.cn